Német családi pótlék kiküldetésben:
Mikor vagy jogosult? Miért utasítanak el?

Eddig járt a német családi pótlék kiküldetés esetében, most sorra kapják az elutasítást a családok: törvénytelenül? Ki jogosult, kit utasítanak el, mit tegyél?

 • Miért utasítja el mostanában el a Familienkasse a német családi pótlék kérvényét azoknak, aki kiküldetésben dolgoznak Németországban? 
 • Miért nem kapta meg az utalást, aki kiküldetésben van és eddig megkapta? 
 • Mikor jár mégis kiküldetésben a német családi pótlék?
 • Megváltozott a törvény? 
 • Mi van a háttérben, mit mond a Familienkasse, mit javasol a minisztérium az elutasított ügyekben vagy leállított folyósítás esetén?

Ezért utasítják el az igényedet ill. állítják le az utalást, ha kiküldetésben dolgozol

Bár a törvények és EU-szabályok nem változtak meg, de aki Németországban kiküldetésben dolgozik és…

 1. ha mostanában igényelt német családi pótlékot, elutasító határozatot kap
 2. ha már kapta a német családi pótlékot, leállítják a folyósítást és megszüntető határozatot kap

Ennek oka, hogy a Familienkasse felső utasításra máshogy kezdte el értelmezni a törvényeket ill. EU-jogszabályokat, ami egy igencsak furcsa jogi helyzetet teremt és sok kérdést vet fel (lásd alább).

Kiküldetés és német családi pótlék - elutasítás - engedelyezes

Kit utasítanak el és kinek jár tovább a német családi pótlék kiküldetés esetén?

Az új helyzet szerint nem jár a német családi pótlék különbözet akkor, ha a Németországban élő (lakcímmel rendelkező) és dolgozó szülő kiküldetésben van ÉS a Magyarországon élő gyermeke után jár a magyar családi pótlék.

A magyar családi pótlék megszűnése az alábbi esetekben áll fenn:

 • ha a gyermek nagykorúvá válik ÉS nem tanul tovább vagy, 
 • ha a gyermek nagykorú, de még tanul, de már elmúlt 20 éves, vagy 
 • ha a nagykorú gyermek felsőoktatási intézményben tanul
 • ha a gyermek nem él Magyarországon

Akkor jár a német családi pótlék tehát kiküldetés esetében is (egyelőre), ha: 

 • a gyermek Németországban él vagy
 • Magyarországon élő gyermek után nincs jogosultság a magyar családi pótlékra

Fontos! Különbség van aközött, hogy nem jár (jogosultak) ill. hogy nem kapják/utalják a magyar családi pótlékot. Ha azért nem kapnak magyar családi pótlékot, mert nem igényelték meg Magyarországon, pedig járna, tehát jogosultak lennének rá, akkor bár nem kapják a magyart, de nem jár – jelen új értelmezés szerint – a német családi pótlék különbözet.

Infó: Mi a kiküldetés?

Kiküldetésnek nevezzük, ha valaki egy Magyarországon bejegyzett céggel (pl. Minta Kft.) áll munkaszerződésben, amely cég szerződést köt bizonyos feladatok elvégzésére egy német céggel, ahova a dolgozóját a német céghez Németországba küldi ki dolgozni. A kiküldetésben dolgozó Magyarországon jellemzően minimálbért kap, amely után itthon vonják le tőle ill. fizeti be az egészség- és nyugdíjbiztosítási járulékokat (röviden: TB-t), Németországban nem, viszont kint adózik, vagyis a német fizetésből Németországban vonják le a német jövedelemadót (Lohnsteuer), a német törvények szerint. Ez a kiküldetés legfeljebb két évig állhat fenn, két év után legalább két hónapra meg kell szakítani (ún. kivárás), különben tartós kiküldetésről beszélünk, amely esetben már Németországban kell megfizetni a TB-járulékokat (Sozialversicherung és Krankenversicherung).

Megváltozott a törvény? Mik a furcsaságok?

Eddigi kutatásaim és hozzáértőkkel folytatott konzultációm szerint nem változott se a német törvény, se az EU-jog, viszont a Familienkasse 2023 eleje óta újonnan értelmezi a német családi pótlékkal kapcsolatos szabályozást. Itt elgondolkodtató és furcsa, hogy a kiküldetés miatti elutasító határozatokban nem szerepelnek konkrét indoklások, magyarázatok arra nézve, hogy miért kezdték el idén máshogyan értelmezni a törvényt, csupán egyetlen EU-jogszabályt adnak meg és annak magyarázatát. 

Megjegyzem, ezzel az újítással kapcsolatban a Familienkasse honlapján sincs tájékoztatás, a Familienkasse működési leírásában sem, még a Familienkassét felügyelő Német adóhivatal weboldalán sem, és a német sajtóban sem írnak erről.

Egyetlen elutasításban adtak csak meg egy konkrét 2020. évi bírósági ítéletet, amelyre hivatkoznak, de így felmerül a kérdés, hogy akkor miért csak most, miért nem akkor, 2020-ban kezdték el a kiküldetésben dolgozók igénylésének az elutasítását?

Felmerül kérdésként az is, hogy akkor aki kiküldetésben dolgozott és a 2020. évi bírósági határozat óta megkapta a német családi pótlékot, az akkor jogosulatlanul kapta meg és visszamenőleg vissza kell majd fizetnie?

Furcsa még az, hogy eddigi tapasztalatom szerint van olyan család, amely 2022. januártól kapta meg az elutasítását, más csak 2022. júniustól, holott utóbbi is kiküldetésben dolgozott kint korábban is, de vannak, akik csak 2023. márciustól vagy áprilistól nem kapják, előtte viszont jogosultak voltak rá. 

Tehát nincs egyetlen határozott időpont, ameddig járt, ill. amelytől nem jár a német családi pótlék kiküldetésben.

Furcsa az is, hogy van olyan ügyfelem, aki az egyik gyermeke után kap (teljes) német családi pótlékot, a másik után meg nem.

A németek kommunikációja tehát problémás, mivel álláspontja megváltoztatását nem megfelelő módon közölte az érintett családokkal.

 

Jelenleg nem tudni ezekre a kérdésekre és furcsaságokra a pontos választ, de amint pontosabbat tudok, további tájékoztatást majd a hírlevélben ill. Facebook oldalamon fogok adni.

Mivel ezzel a Familienkasse ill. a német állam véleményem szerint EU-szabály ellen vét, mert pl. diszkriminatív, ami EU-jogellenes, a magyar Igazságügyi Minisztérium Solvit Központjával együttműködve dolgozunk a törvénytelenség feloldásán ill. megoldásán, amelyhez a te együttműködésedre is szükség lesz (lásd teendők).

Furcsa az is, hogy a magyar Solvit Központ megkeresését a német Solvit egyelőre azzal az indoklással utasítja el, hogy az elutasítások nem érintenek EU-jogot, miközben EU-jogszabályt ad meg a Familienkasse az elutasítás indoklásában. Vagyis nem akarnak vele foglalkozni…

Info: A Solvit Központ egy EUs intézmény, minden EU-tagállamban van ilyen, Magyarországon az Igazságügyi Minisztérium keretében működik. Feladatuk, hogy ha egy magyar állampolgárt az EU másik tagállamában történő hivatalos ügyintézés – pl. német családi pótlék ügyintézés – során jogsérelem éri, akkor ők díjmentesen segítsenek a jogsérelmet feloldani. A a hálózat informális, az egyik tagállam Solvit központja nem tudja utasítani a másik tagállam Solvit központját a panasz befogadására és kezelésére, illetve az adott tagállam Solvit központja sem tudja utasítani a tagállami hatóságot a válaszadásra, intézkedésre, álláspontja megváltoztatására.

Fontos fejlemény, amelyről a magyar Solvit tájékoztatott: A magyar Solvit központ megkereste az Európai Bizottság Solvit központját és a közbenjárását kérte az ügyben. Utóbbi javaslatára a magyar és a német Solvit központ közösen kérte ki az Európai Bizottság szakértőinek véleményét, amely álláspont ugyan nem kötelező érvényű sem a Solvit központokra, sem a tagállami hatóságokra nézve, de mindenképpen irányadó a probléma kezelésében.

Frissítés (2023. május-június):

Az Európai Bizottság szakértői véleményében egyetért azzal, hogy Németországnak nem kell különbözetet fizetnie. 

Jelenleg tehát nincs esély arra, hogy ebben a kérdésben pozitív változást lehessen elérni. A Solvit tájékoztatása szerint arra lehet még esély, hogy folytatni tudják az egyeztetést a német hatóság jogsértő kommunikációja miatt, de ez csak az Európai Bizottság Solvit központjának támogatása esetén lehetséges. Meg kell várjuk a fejleményeket.

Kiküldetés és német családi pótlék - elutasítás

Lehetséges teendő, ha elutasítást vagy megszüntető határozatot kaptál

Amennyiben a német családi pótlék jogosultságát elutasító ill. megszüntető határozatot kapsz… 
 1. fellebbezhetsz 
 2. ÉS megkeresheted a Solvit Központot, de…

Hogyan tudsz fellebbezni?

A Familienkasse elutasító vagy megszüntető határozata ellen a beérkezéstől számított egy hónapon belül lehet fellebbezni, írásban (az emailben történő fellebbezés is érvényes).

Fontos tudnod, hogy az eddigi tapasztalat szerint minden kiküldetésben dolgozó fellebbezését elutasítják, hogyha a gyermek(i) után Magyarországon jogosultak magyar családi pótlékra. (Tehát fontos kivétel, ha a magyar családi pótlék nem jár, akkor viszont a teljes német családi pótlék jár!)

Miben segít a Solvit a kiküldetés ügyekben?

A magyar Solvit Központ előzetesen jelezte a problémát a német Solvit központ felé, kérte az álláspontjukat, illetve azt, hogy vegyék fel a kapcsolatot a német hatósággal. Az ügyfél által – vagyis általad – benyújtott panaszt, adategyeztetést és szakértői véleményt követően továbbítják a német Solvit központnak.

Fontos! A Solvit eljárás nem helyettesíti a fellebbezést!

Amennyiben az ügyedben megkeresed a magyar Solvit központot, a közben történő fejleményekről is mindenképp tájékoztasd őket. Hozzáteszem itt is, hogy mivel a német Solvit központ már nem fogadja be ill. elutasítja a német családi pótlék kiküldetés miatti panaszokat, sajnos már a magyar Solvit sem tud segíteni.

Panaszt itt, egy magyar nyelvű weboldal űrlap kitöltésével lehet benyújtani (cél: „Segítség abban, hogy elismerjék az uniós jogaimat”)

A Solvit néhány napon belül fel fogja venni veled a kapcsolatot.

Kíváncsian várjuk a fejleményeket, amelyről a hírlevélben ill. Facebook oldalon kaphatsz majd tájékoztatást.

Teendő, ha most mész vagy mentél ki kiküldetésbe, és újonnan igényelnél

Felmerül a kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán új igénylést benyújtanod?

Ha ugyanis mostanában nyújtanád be az új igénylésedet az új kiküldetésedre, akkor a fentiek értelmében nagy valószínűséggel el fogják azt utasítani, hacsak nem jár a gyermeked után a magyar családi pótlék. Logikus, ha azt gondolod, minek igényeld meg, ha úgyis elutasítják? Viszont tudj róla, hogy ha később – pár hónap vagy év múlva – kiderül, hogy a németek jelen eljárása tényleg szabálytalan, tehát mégis járhat a kiküldetés ellenére is a német családi pótlék, akkor utólag már nem fogod tudni megigényelni, mert azt csak legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg fizetik ki. Ilyen szempontból pedig lehet, hogy mégis érdemes lenne megigényelni.

Info: Korábbi hasonló helyzet: osztrák családi pótlék törvénytelen indexelése

Pár éve Ausztria hozta meg azt az új intézkedést, hogy a külföldön (pl. Magyarországon) élő gyermekek után indexálta a családi pótlékot, vagyis pl. csak a felét fizette ki. Ez akkor is sokakat döbbentett meg és ért hirtelen. Az ügy előbb az Európai Bizottsághoz került, amely kimondta, hogy ez EU-szabály ellen vét, diszkriminatív, de az osztrákok nem vonták vissza. Majd az Európai Bíróság elé került, amely végül 2022 vége felé kimondta a szabályellenességet, ezért az osztrákok visszavonták, leállították az indexálást, és utólag kifizették a hiányzó összeget.

Mi várható a későbbiekben?

Mivel jelenleg vizsgálat alatt áll az új jogi helyzet, még pontos információk sem állnak rendelkezésre az új értelmezésről, amint érdemi fejlemények vannak, további tájékoztatást majd a hírlevélben ill. Facebook oldalamon fogok adni, ezért